Du bliver vejet og vurderet når du skal låne penge

Resume: For at imødegå tab fortages en kreditvurdering. Dvs. en vurdering af dine evner og din vilje til at tilbagebetale lånet ud fra de aftalte vilkår.

At kreditvurdere er at måle risikoen for at tabe penge på lån

Kreditvurdering

I dag skal alt måles. Din bøf hos slagteren vejes af på en elektronisk vægt og vejer nøjagtig 205 g. Og du betaler nøjagtig for 205 g.
Din personlighed måles ved hjælp af en personlighedstest inden du bliver ansat i en ny stilling. Firmaet søger f.eks. en udadvendt sælger og ønsker ikke at ansætte en indadvendt administratortype. (Og det er sagt helt fordomsfrit).

I skolen måles du med karakterer. Ved lægen måles din vægt, din højde, dit livmål, BMI osv. Du måler sikkert også dig selv. Dine evner, dine præstationer og forsøger – måske ved at sammenligne med andre – at forbedre dem og være et skridt foran.

Hvad måler banken når den skal låne penge ud til dig? Du kan være helt sikker på at du bliver målt, vejet og vurderet.

Lad os derfor gå lidt i dybden med hvilke typer parametre du bliver målt på og så – måske som det vigtigste – hvad bliver disse parametre holdt op i mod og kan du gøre noget for at forbedre dine parametre?

Hvad måler banken når du skal låne penge?

En bank eller et låneinstitut, som lever af at låne penge ud til andre mennesker ønsker at minimere deres tab og dermed sikre en god stabil indtægt til deres ejere.

For at imødegå tab fortages en kreditvurdering. Dvs. en vurdering af dine evner og din vilje til at tilbagebetale lånet ud fra de aftalte vilkår.

Den rente du skal betale afspejler ofte risikoen, som låneinstituttet løber. Dvs. jo højere rente du betaler jo højere risiko mener låneinstituttet der er for at du måske ikke kan overholde din forpligtelser.

Men hvorfor låne penge ud hvis der er en risiko for at de ikke bliver betalt tilbage? Det får du svar på senere.

Der er altså to hovedparametre som bankerne ser på:

1. Din evne til at betale lånet tilbage
2. Din vilje til at betale lånet tilbage

Din betalingsevne

Den første parameter, som handler om evne er den mest håndgribelige. Det er den der er nemmest at forstå – og det er den du kan optimere og arbejde med at ændre med det mål at få en så lav rente som muligt når du søger lån. Eller om du i det hele taget kan få et lån.
En vigtig parameter i denne kategori er dit rådighedsbeløb. Hvis du har en god indtægt og dine udgifter er fornuftige vil du have luft i økonomien til at afdrage på et lån.

Hvis du er medlem af en A-kasse har du sikret din indtægt i tilfælde af arbejdsløshed.

Søger du lånet sammen med din ægtefælle eller partner og vedkommende også har en sund økonomi, så øger du helt klart din betalingsevne og dine muligheder for at få bevilget et lån.

Din betalingsvilje

Den anden parameter er oftest sammensat af mange faktorer, som bliver vægtet i forhold til hinanden. Parametre, som låneinstituttet har en historik over fra andre låntagere eller fra kreditinstitutter. De har i en årrække har indsamlet informationer, som lægges til grund for din kreditvurdering.

En parameter i denne kategori, som med det samme slår ud og lyser rødt er registrering i RKI eller Debitorregisteret.

Har du på et tidspunkt misligholdt dit lån – uanset grund – så er der ingen der ønsker at låne dig penge igen. Derfor er det oftest det første du bliver spurgt om. Er du registreret er der ingen grund til at gå videre.

En parameter, som kan påvirke din vurdering negativt er f.eks. hvor du bor. Bor du i et område hvor der er en stor koncentration af dårlige betalere trækker det ned på din vurdering. Det er selvfølgelig subjektivt, men da det oftest er et computerprogram – eller algoritme, som mange ynder at kalde det – der foretager vurderingen, så er der ikke plads til individuel vurdering.

Tidspunkt for ansøgning, hvilken browser du anvender, alder og andre ’bløde’ ting kan også have indflydelse på den samlede vurdering.

Hvad måler banken op i mod når du skal låne penge?

Når banken eller låneinstituttet har indsamlet alle nødvendige oplysninger holdes de op mod en række normtal.

F.eks. vil dit rådighedsbeløb om måneden skulle være inden for et minimumsbeløb, som er fastsat ud fra om du er alene, har en partner og hvor mange hjemmeboende børn der er i husstanden.

RKI er meget nemt. Er du registreret er det afslag er du ikke registreret får det ingen indflydelse.

Er du f.eks. ikke er medlem af en A-kasse, men har været i fast job hos samme arbejdsgiver i mere end 5 år, så trækker det måske ikke så meget ned som hvis du kun har været ansat i 3 måneder hos den seneste arbejdsgiver.

Det er lidt ligesom at være ved lægen. Hvis du har et højt BMI får du sikkert et godt og velment råd om at tabe dig. BMI beregnes ud fra din kropsvægt og din højde. Din højde kan du ikke gøre noget ved, men det kan du med din vægt.

Oftest kan du heller ikke gøre noget ved din indtægt, men måske kan du justere på dine udgifter, så dit rådighedsbeløb bliver højere.

Hvad kan du gøre?

Gennemgå alle dine udgifter. Tjek for abonnementer. Er der nogen du ikke anvender, så opsig dem. Måske betaler du til flere forskellige streamingtjenester, måske kan du skifte forsikringsselskab, mobilselskab eller du kan minimere dine transportudgifter.

Du kan downloade en budgetguide her hvis du ønsker hjælp til at gennemgå dit budget.

Hvorfor låner bankerne penge ud med risiko for tab
Hvorfor låne penge ud hvis der er en risiko for at dikke bliver betalt tilbage?

Det er fordi en kreditvurdering ikke er enten eller. Den er oftest sammensat, så den er meget subjektiv og forsigtig. Det betyder også at der samtidig med at der er en risiko for at tabe pengene også er en chance for at få alle pengene igen.

Alle dem med en dårlig kreditvurdering betaler en højere rente end dem med en dårlig. Merbetalingen skal dække for de låntagere, som ikke kan betale. Det kan sammenlignes med en forsikringsbetaling. Merindtægten anvendes til tab. Hvis merindtægten er højere end tabet kan det vise sig at være en god forretning for kreditinstituttet.

Her skeles desværre ikke til det menneskelige aspekt. Det er cool business der udelukkende tager udgangspunkt i Excel ark og kalkulationer.

Hvad kan du bruge det til?

Når du bliver vurderet af andre og vurderingen ikke er i top, så vær lidt selvkritisk. Måske er det et vink med en vognstang om at du bør lade være med at gøre det du er i gang med. Men det er helt op til dig selv. Nu kender du betingelser og bevæggrunde.

dkPenge™

Vi har mere end 40 års erfaring inden for bank og IT. Det sikrer et solidt afsæt i de guides og services vi stiller til rådighed på dkPenge™.