Hvad er debitorrente?

Debitorrente er en årlig rente (fast eller variabel) på lån, som indeholder rentes rente. Det betyder at debitorrenten altid er højere end den pålydende rente hvis der er mere end én rentetilskrivning i løbet af et år.

Debitorrente er et af mange rentebegreber, som indgår i bankers og låneinstitutters håndtering af udlån. Anvendelse af begrebet debitorrente er lovbestemt herunder definitionen af hvad det er.

Hvis et lån kun har rentetilskrivning én gang om året vil debitorrenten være lig med den pålydende rente. Har lånet rentetilskrivning én gang om måneden, som de fleste forbrugslån har, så vil debitorrenten være højere end et tilsvarende lån med rentetilskrivning f.eks. 4 gange om året (kvartårlig rentetilskrivning).

Debitorrenten giver et mere reelt og ærligt billede af hvor stor renten i virkeligheden er. Når rentebegrebet debitorrente anvendes er det udelukkende et udtryk for selve renten. I debitorrenten er der ikke taget højde for gebyrer og andre omkostninger i forbindelse med etablering og afvikling af et lån.

Formel til beregning af debitorente

hvor

i = debitorrenten med decimaler

r = den pålydende rente – også kaldet nominel rente

n = antal rentetilskrivninger

Hvordan anvender dkPenge debitorrente

dkPenge skriver debitorrenten ud for alle lån i forbindelse med angivelse af priser på lån og i forbindelse med sammenligning af lån. Lån med forskellige rentesatser angiver dkPenge med såvel laveste, som højeste debitorrentesats. Debitorrenten er vigtig uanset lånets størrelse. Skal du låne 20000 kr. eller blot 2000 kr. så tjek debitorrenten inden du låner.

Hvad siger loven om debitorrente

Debitorrenten er medtaget i ”Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler” i kapitel 2 om Oplysningspligt forud for aftaleindgåelsen. Bekendtgørelsen tilkendegiver klart:

Debitorrenten, betingelserne for anvendelsen af debitorrenten og et eventuelt indeks eller en eventuel referencesats, der skal anvendes på den oprindelige debitorrente, og tidspunkter, betingelser og procedurer for ændring af debitorrenten. Hvis der anvendes forskellige debitorrenter under forskellige omstændigheder, angives de nævnte oplysninger for alle de relevante debitorrenter.

stk. 6 Kapitel 2 i Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler

I Lovbekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter står der yderligere:

§ 5. Et pengeinstitut skal oplyse følgende om dets mest almindeligt forekommende udlånskonti:

1) Debitorrenten jf. § 4, nr. 10, i lov om kreditaftaler.

2) Højeste og laveste debitorrente, når den pågældende udlånsform udbydes med forskellige rentesatser.

§5 stk. 1 og 2 i Lovbekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Team dkPenge

dkPenge™

Vi har mere end 40 års erfaring inden for bank og IT. Det sikrer et solidt afsæt i de guides og services vi stiller til rådighed på dkPenge™.