Hvad er nominel årlig rente

Nominel Årlig Rente er synonymt med 2 andre kendte rentebegreber. Det kan godt virke forvirrende når der om den samme ting anvendes tre forskellige begreber

Hvad er nominel årlig rente?

Nominel Årlig Rente er et låns rente hvor renten af renten er medtaget. Nominel Årlig Rente er fuldstændig det samme som debitorrente og effektiv rente.

Hvorfor er der flere betegnelser for den samme ting? Førhen blev rentebegrebet effektiv rente anvendt senere blev man enige om at anvende nominel årlig rente. Den blev dog ofte forvekslet med nominel rente som er synonymt med pålydende rente.

Vi er ikke helt klar over hvornår begrebet debitorrente kom ind i billedet, men det er det rentebegreb, der i dag er mest almindeligt og det er det rentebegreb lovtekster og lovbekendtgørelser anvender.

Nominel Årlig Rente anvendes stadig af nogen. Vi synes derfor det er god ide omtale det og fortælle hvad det betyder.

Formel til Nominel Årlig Rente

Formlen til Nominel Årlig Rente har vi indsat her:

i = Nominel Årlig Rente incl decimaler

r = den pålydende rente

n = antal tilskrivning af renter

Vores låneportal og Nominel Årlig Rente

På dkPenge’s låneportal anvender vi Nominel Årlig Rente. Vi omtaler den blot som debitorrente. Nominel Årlig Rente, som er inklusive renteres rente – en rente opgivet i procent pr. år – anvender vi som grundlag for beregning af den pålydende rente. Det gælder alle lånebeløb.

Loven og Nominel Årlig Rente

Eftersom det fremgår af LBK (Lovbekendtgørelse) at pengeinstitutterne og andre långivere skal vise debitorrenten på deres låneprodukter er det indirekte også et lovkrav at vise nominel årlig rente, eftersom rentebegrebet er det samme som debitorrenten.

Team dkPenge

dkPenge™

Vi har mere end 40 års erfaring inden for bank og IT. Det sikrer et solidt afsæt i de guides og services vi stiller til rådighed på dkPenge™.