Hvad er Nominel Rente

Nominel Rente er det samme som pålydende rente. Det vil sige den rentesats, som anvendes til beregning af renter..

Hvad er Nominel Rente?

Nominel rente er den rentesats, som står på lånedokumentet. Det er den rente der anvendes når der beregnes rente på dit lån. Renten i de fleste administrative systemer beregnes for hver dag. Systemet ‘gemmer’ renteberegningerne for hver dag og bogfører dem på lånekontoen når renten skal tilskrives.

Når renten er bogført eller tilskrevet kontoen vil næste dags renteberegning blive beregnet af lånets saldo inklusive den rente der er blevet bogført.

Nu bliver der også beregnet rente af den rente der er bogført. Det kaldes rentes rente.

Nominel Rente kaldes også den pålydende rente. Nominel rente må IKKE forveksles med Årlig Nominel Rente. Det er et udtryk, som ikke længere anvendes og som betyder debitorrente.

Formel til beregning med nominel rente

Formlen der anvendes til beregning af renter er meget enkel:

Nominiel Rente (udtrykt i procent om året)
gange med
seneste restgæld
gange med
antal dage rente skal beregnes
divideret med
antal dage i året 365 (366 ved skudår)
divideret med 100

Hvordan anvender dkPenge nominel rente?

dkPenge anvender nominel rente i sine beregninger til beregning af den løbende rente. Når vi sammenligner lån laver vi en pengestrøm, som medtager samtlige renteberegninger, tilskrivninger og bogføringer af såvel gebyrer som betaling af ydelser. Dette gør vi for at kunne beregne korrekt ÅOP. Vi tager højde for skudår og tager udgangspunkt i at lånet etableres i forbindelse med beregningen.

Vi registrerer ikke den nominelle rente, men tager altid udgangspunkt i debitorrenten og beregner den nominelle rente ud fra den. Det kræver blot at vi kender betingelserne for lånet. Om der er månedlige, kvartårlige, halvårlige eller helårlige rentetilskrivninger. Skal du låne 5000 kr. eller 15000 kr? Så er det godt at kende de forskellige rentebegreber.

Lovkrav til angivelse af nominel rente

Der er os bekendt ikke noget lovkrav om at oplyse nominel rente. Der er derimod krav om at debitorrenten skal oplyses. Den nominelle rente kan nemt beregnes når vi kender debitorrenten og lånets vilkår i øvrigt.

Team dkPenge

dkPenge™

Vi har mere end 40 års erfaring inden for bank og IT. Det sikrer et solidt afsæt i de guides og services vi stiller til rådighed på dkPenge™.