Hvad er pålydende rente

Pålydende rente er det samme som Nominel Rente. I dag anvendes udtrykket pålydende rente. Det er den rente, der står på lånedokumentet og som ligger til grund for renteberegningen

Hvad er pålydende rente?

Pålydende rente er et udtryk, der anvendes af banker og låneinstitutter om den rente, som der anvendes som beregningsgrundlag for renteberegningen.

Pålydende rente er også den rente, der anvendes i lånedokumentet eller kreditaftalen. Den pålydende rente er altså en del af aftalegrundlaget.

Den pålydende rente har tidligere heddet nominel rente. Disse to udtryk er synonymer og betyder fuldstændig det samme.

Pålydende rente er som nævnt en rentesats, som et lån bærer. Det kan være en fast- eller en variabel rente. Pålydende rente udtrykkes i procent om året eller som procent pro anno.

Lånets vilkår afgør hvor ofte renten skal bogføres eller tilskrive på udlånskontoen. Hvis renten f.eks. tilskrives hver måned – som de fleste forbrugslån gør – så bliver de daglige renteberegninger siden sidste bogføring lagt sammen og bogført. Når det sker bliver beregningsgrundlaget forhøjet med det beløb der bliver tilskrevet i rente. Efterfølgende vil den pålydende rente blive anvendt til at beregne rente af saldoen efter tilskrevet rente. Det betyder at der bliver beregnet renter af renterne og det er det der kaldes rentes rente.

Den pålydende rente kan korrigeres for disse rentetilskrivninger. Denne korrigerede rente kaldes for debitorrenten eller årlig nominel rente og tidligere blev den kaldt for effektiv rente.

Formel til beregning af pålydende rente

Formlen til beregning af pålydende rente ser således ud:

Saldoen på lånekontoen
gange med
Pålydende rente pro anno
divideret med 100
gange med
rentedage siden sidste rentetilskrivning
divideret med
dage i året 365/366

Hvordan anvender dkPenge pålydende rente?

Team dkPenge bruger pålydende rente til at beregne størrelsen på de enkelte rentetilskrivninger.

Samtlige rentetilskrivninger inklusive startgebyrer og løbende gebyrer lægger vi sammen. På den måde beregner vi samlede kreditomkostninger, som er et nøgletal der skal oplyses af långiverne når de tilbyder lån til slutbruger.

Vi beregner korrekt ÅOP ud fra det cashflow et lån har. Det vil sige alle ind- og udbetalinger på et lån. Når vi disse oplysninger og datoerne for hvert enkelt ind- og udbetaling kan vi beregne ÅOP. Skal du låne 3000 kr? eller 10000 kr – så er det rart at kende den pålydende rente.

Hvad siger loven om pålydende rente?

Os bekendt er der ikke krav om at oplyse den pålydende rente. Men det vil være helt naturligt at gøre det. Debitorrenten derimod skal oplyses. Hvis vi kender lånets vilkår og hvor tid der bogføres renter, så er det nemt at beregne den pålydende rente.

Team dkPenge

dkPenge™

Vi har mere end 40 års erfaring inden for bank og IT. Det sikrer et solidt afsæt i de guides og services vi stiller til rådighed på dkPenge™.