Lån til investering – en god idé eller ej?

[Reklame]

Resume: Som privatinvestor stilles du konsekvent overfor et valg hver gang, du foretager en investering. Hvor stort et beløb skal du vælge at investere i det pågældende værdipapir? Det afhænger selvfølgelig af en lang række faktorer; blandt andet din risikovillighed og din tiltro til den pågældende investering.

Når du skal beslutte dig for hvor stort et beløb, du skal investere, er det også værd at vide, at du faktisk ofte har mulighed for at investere for flere penge, end du selv har til rådighed. Her er der tale om investering for lånte penge; også kaldet gearing.

Gearede investeringer

Hvordan fungerer gearing?

Gearing fungerer egentlig som et lån, der booster din investering i alle henseender. Ønsker du f.eks. at investere 20.000 kr. af dine egne penge i et værdipapir, kan du efterfølgende geare din investering, så det samlede investeringsbeløb bliver langt større. Lad os antage, at du ønsker at investere i futures hos Saxo. [reklame-link]

Du har selv afsat 20.000 kr. af dine egne penge, og låner nu yderligere 80.000 kr. til investeringen. Du har således 100.000 kr. at investere for i alt, og dette kaldes også, at du gearer din investering med faktor 5, da den nu er 5 gange så stor som det oprindeligt var tilfældet.

Så er spørgsmålet – er det en god idé eller ej?

Fordele og ulemper ved gearede investeringer

Det siger næsten sig selv, at det er en god idé, hvis du ender med at lave profit på din investering, og en dårlig idé, hvis du ender med en tabsgivende investering. Lad os se på, hvad der sker, hvis din investering giver et afkast på enten +20% eller -20%.

Når du forrenter din investering med 20%, sker det af det samlede beløb, du har investeret. Du tjener altså 20% af 100.000 kr., hvilket resulterer i en gevinst på 20.000 kr. Det har altså tjent 20.000 kr. på at investere 20.000 kr., hvilket svarer til en forrentning af din egen investering på 100% – altså faktor 5.

Omvendt vil et tab også eskalere med faktor 5. Hvis den samlede investering falder 20%, mister du således hele din egen investering, da du taber 20% af 100.000 kr., hvilket svarer til 20.000 kr.

Eksemplet illustrerer meget godt det, der både er den største fordel og største ulempe ved at geare – nemlig, at både profit og tab eskalerer med den faktor, du har valgt at geare din investering med.

[Indlægget er betalt af Saxo Bank – men er kvalitetssikret og godkendt af Team dkPenge]