fbpx

Billige lån - lav rente

Vi sammenligner lån - find det billigste

Lånebeløb fra 5000 til 500000 kr.:

Løbetid fra 12 til 180 måneder:

Hvilken rente forventer du at blive tilbudt?

Læs mere om tilbudt rente HER
Låneudbyder
Ydelse
ÅOP

Find det billigste lån

Billige lån

Hvis du leder efter et lån til det du lige står og ønsker dig, så vil det være fornuftigt af dig at undersøge priser og vilkår grundigt. Når du låner penge er det næsten ligemeget hvem du låner dem af. Penge er penge og er vel det eneste produkt hvor det primært bør være prisen for lånet der er afgørende. Derfor kan du ligeså godt vælge det billigste lån du kan finde. Og det kan godt være en udfordring.

Team dkPenge har gjort det lettere for dig at vælge. Det er meget nemt at vælge det forkerte lån forstået på den måde at du måske tror du har valgt det billigste, men i virkeligheden ender med at have et lån, der ikke er billigt.

Lån med lav rente

Når vi taler om udlån eller lån af penge, så har renten altid været den faktor eller parameter, som indikerede prisen på lånet.

Historisk fakta om banker og renter:

Før internettet – altså i de gode gamle dage, da bankerne stod for al finansiering til private var forretningsmodellen meget simpel.

Banken fik sine indtægter ved at forlange rente af dem der lånte penge ind i banken. Udgiften for denne pengeforretning bestod i den rente de skulle betale til dem der havde penge stående i banken på lønkonti, budgetkonto og opsparingskonti.

Forskellen på renteindtægter og renteudgifter skulle dække bankens øvrige omkostninger. Dengang havde bankerne ikke så mange andre udgifter, som de sendte videre til kunderne.

I dag bliver alting gjort op og prissat. Regningen bliver sendt videre til forbrugerne.

Det giver en mere retfærdig fordeling af omkostninger, men det burde så samtidig betyde at det var muligt at indsnævre rentemarginalen – altså forskellen mellem renteindtægter og renteudgifter. Det kunne gøres ved at tilbyde en højere indlånsrente eller en lavere udlånsrente.

Desværre er indlånsrenten faldet de senere år og udlånsrenten – når vi taler om privat forbrugslån – er ihvertfald ikke faldet.

Kreditinstitutterne har altså i dag en meget større indtægtsgrundlag og det er blevet meget sværere at gennemskue priserne på de enkelte produkter.

Der er to meget vigtige ting du skal være opmærksom på:

1. ÅOP – lovbestemt sammenligningsrente

2. Din betalingsevne (historisk, lige nu og i fremtiden)

Når du vælger et lån med en lav rente er det ikke ligemeget hvilken rente du ser efter. Du har sikkert hørt om begreber som årlig nominel rente, pålydende rente,debitorrente og årlige omkostninger i procent (ÅOP). Når du sammenligner lån skal du anvende ÅOP. Den er lovbestemt, som du kan læse mere om i næste afsnit.

Ud over renten skal du også være opmærksom på din betalingsevne. Det hele kan ikke sammenfattes i disse to punkter. Når du har besluttet dig for at låne og du mener det er forsvarligt, så er det disse to ting du skal være mest opmærksom på.

Lovbestemt sammenligningsrente

Som nævnt før så skal du anvende ÅOP når du sammenligner priser på lån. ÅOP er en forkortelse for Årlige Omkostninger i Procent. Det har du sikkert hørt før, men måske er du i tvivl om hvad det egentlig er og hvad det betyder for dig.

ÅOP er den gennemsnitlige årlige procent du kommer til at betale for et lån medtaget alle omkostninger uanset om det er renter eller gebyrer.

Der er taget højde for startomkostninger, rentesats, renteberegningsmetode, opkrævningsgebyrer og andre gebyrer, som betales løbende eller som engangsgebyrer. Lånebeløbet og lånets løbetid er også en vigtig faktor for denne beregning.

Et lån med en lav rentesats kan godt være dyrere end et lån med en højrere rentesats. Hvis lånet med den lave rentesats har store startomkostninger og høje opkrævningsgebyrer så er det ikke unormalt at ÅOP ender med at være højere end på et lån med en højere rentesats.

Derfor er det vigtigt at du KUN kigger på ÅOP. Det er også vigtigt at de lån du sammenligner har samme løbetid og samme størrelse.

Det nytter ikke at sammenligne et lån der løber ét år med et lån der løber tre år. Hvis du ønsker et lån der skal løbe i tre år, så skal alle de lån du sammenligner med vise en beregnet ÅOP med en løbetid på tre år.

Du kan læse mere om ÅOP her.

Din betalingsevne

Din betalingsevne er afgørende for den rente du vil få tilbudt. Der er mange låneudbydere, som ikke vil fortælle dig hvilken rente du kan få et lån til før de har gennemgået din økonomi, dit budget og dermed din betalingsevne. Hvis din betalingsevne eller betalingsmuligheder ikke er så gode, så vil banken eller låneinstituttet vurdere at de løber en højere risiko ved at låne pengene ud til dig end til en med en bedre betalingsevne.

Det er helt normalt. Det betyder ikke at du ikke kan låne pengene, men det betyder at du skal betale en højere rente end dem med en bedre betalingsevne end dig.

Derfor er der mange udbydere, som skriver at deres rentesatser ligger indenfor et interval. For eksempel mellem 7 og 16 procent. De kunder med en optimal betalingsevne får tilbudt lånet til 7 procent og dem med den en knap så optimal betalingsevne til en højere procent. Hvis betalingsevnen er så dårlig at deres beregning af den tilbudte rente overstiger 16 procent vil de højest sandsynligt vælge at give dig et afslag – fortælle dig at du ikke kan låne pengene hos dem.

Hvorfor er det vigtigt for dig at tænke på din betalingsevne når du søger efter det lån der er billigst for dig?

Det er det fordi hovedparten af de online portaler, som sammenligner lån anvender låneinstitutternes billigste satser når de sammenligner. Det vil aldrig give dig et retvisende billede af de priser du vil blive tilbudt.

Omvendt kan det være svært for dig at beregne din betalingsevne og ud fra dem lave dine egne beregninger.

dkPenge har lavet et værktøj, som kan hjælpe dig. I vores låneberegner får du en korrekt og ærlig sammenligning af de lån der er på markedet. Du kan vælge lånebeløb og ønsket løbetid. Og udover det har du mulighed for at vælge fire forskellige rentesatser i intervallet fra den billigste til den dyreste sats.

De fleste har en fornemmelse af hvor god deres økonomi er. Sparer du op? Er pengene altid brugt op sidst på måneden? Låner du til ferie, mobiltelefoner mv. Ja så indikerer det at din økonomi er lidt stram. Hvis det er tilfældet skal du ikke vælge den billigste rentesats når du sammenligner lån.

Prøv vores beregner og du vil opdage at den billigste ÅOP ikke er det lån med den laveste tilbudte rente.

Begrebet billige lån

Begrebet billige lån er altså noget difust og kræver en del baggrundsviden for at forstå det til fulde.

Lav rente er altså ikke lig med at lånet er billigt hvis lånet ender med at have en ÅOP, som er væsentligt højere.

Om noget er billigt skal også sættes i forhold til hvad der ellers bliver udbudt og hvad laveste og højeste pris er for dette.

Når vi taler om forbrugslån kan vi finde renter begyndende med knap 4 %, som de billigste og lige knap 30 % for de dyreste lån. Den rente vi henviser til her er debitorrenten. Det er den pålydende rente korrigeret for antallet af rentetilskrivninger på et år. Rentes renteeffekten er medtaget i debitorrenten.

Til debitorrenten skal tillægges alle de forskellige gebyrer, som også er en del af lånets vilkår.

Medtager vi disse gebyrer og beregner ÅOP vil det billigste lån ligge på ca 7 ÅOP og det dyreste på knap 40 ÅOP.

Konklusion

Vi kan derfor konkludere at i det nuværende marked er et lån med en ÅOP på 7 procent et billigst lån. Og et lån med en ÅOP på 40 procent er et dyrt lån.

Hvor grænsen skal gå. Altså hvornår vi synes det er dyrt er individuelt. Nogen vil måske mene at en ÅOP på 15 % er billigt. Specielt hvis det sættes i forhold til 40.

Andre lån og andre priser

Alle ovenstående eksempler handler udelukkende om forbrugslån. Der er tre andre kategorier af lån, så har en hel anden prissætning:

Boliglån (realkreditlån) – de har den absolut laveste ÅOP og spændet fra billigst til dyrt er meget lille
Billån – har også en lav ÅOP. Lavere end forbrugslån og dyrere end boliglån
Kviklån – har den absolut højeste ÅOP. Kviklån er små lån, typisk op ti 15.000 kr. og med en løbetid på en måned op til 12 måneder.

Vi håber de har fået et bedre grundlag for at vurdere hvornår et lån er billigt.

Team dkPenge

FAQ - Billige lån

Hvordan vurderes det om et lån er billigt?

Et lån er billigt når det har en lav ÅOP. ÅOP-en skal sammenlignes med andre tilsvarende lån på markedet. De lån med en ÅOP i den laveste ende er de billigste lån.

Hvorfor er lav rente en god start?

Den rente som et lån har eller ‘bærer’ er som udgangspunkt den største omkostning ved et lån. Et lån har en pålydende rente og en debitorrente. Debitorrenten er den pålydende rente tillagt renters rente. Hvis det lån du søger har en lav debitorrente er det et godt udgangspunkt.

Hvad betyder 'samlede kreditomkostinger'?

Samlede kreditomkostninger er også et godt pejlemærke når det skal fastsættes om et lån er billigt. Hvis du sammenligner lån, så er det det lån med de laveste samlede kreditomkostninger, der er det billigste.